Plattelandsacademie Landelijke Gilden - Seminarie

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Fanny Van den Haute - Participant

  Vrijgekomen boerderijen. Wat doen we ermee? Heel wat besturen van plattelandsgemeenten weten dat (nieuwe) economische actoren op zoek zijn naar een vestigingsplaats. Onderzoek in Vlaanderen wijst uit dat veel activiteiten zich stilletjes vestigen in vrijgekomen gebouwen en gedoogd worden. Al in 2003 kaartten de gemeenten uit de streek Roeselare-Tielt deze kwestie aan. Zij stelden toen voor om de bestaande landelijke bebouwing onder voorwaarden te hergebruiken voor kleinschalige activiteiten. Nederland inspireerde hen met de ‘regeling vrijkomende agrarische bebouwing’. In Gooik zoekt men uit of een RUP voor leegstaand hoevepatrimonium een oplossing kan bieden. Recent is een Vlaamse beleidswerkgroep opgericht die zowel de wenselijkheid als de instrumenten onderzoekt. Voldoende materiaal dus voor een seminarie met als doelgroep: gemeentebesturen, ondernemers,landbouwers, planners, plattelandsactoren…
  23-Oct-2013

  Seminar

  SeminarPlattelandsacademie Landelijke Gilden - Seminarie
  CountryBelgium
  CityWuustweze
  Date23/10/1323/10/13
  View graph of relations

  ID: 2479164