View graph of relations

Activities (26)

  1. IMPACT VAN GARNAALPULS OP HONDSHAAI (SCYLIORHINUS CANICULA) EN TONG (SOLEA SOLEA)

    Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor masterthesis

  2. PREDATIE BIJ DE HAAI: HET GEBRUIK VAN DE ZINTUIGEN

    Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor masterthesis

  3. Prooi-detectie bij haaiachtigen door middel van elektroreceptoren (ampullae van Lorenzini)

    Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor masterthesis

View all »

ID: 29407