View graph of relations

De communautaire typologie van de landbouwbedrijven is gebaseerd op hun technisch-economische gerichtheid en op hun economische dimensie. Deze twee elementen worden bepaald op basis van de bruto standaardsaldi (BSS) van de verschillende landbouw- en tuinbouwproducties.

In deze publicatie vindt men vooreerst de gegevens die hebben gediend voor de berekening van de BSS voor de boekjaren 1987-88, 1988-89 en 1989-90, vervolgens de afgeronde gemiddelde waarden voor de drie boekjaren en tenslotte de gemiddelde BSS uitgedrukt in ECU (BSS "1988"). Het zijn deze laatsten die worden toegepast voor de bepaling van de communautaire typologie.
Original languageDutch
Place of PublicationBrussel
PublisherMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
VolumeL.E.I.-Statistieken
Number of pages49
Publication statusPublished - Apr-1992

Publication series

NameL.E.I.-Statistieken
PublisherMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut

ID: 2427422