View graph of relations

Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1998(1999) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1998(1999) worden ook deze van 1997(1998) en 1996(1997) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
Original languageDutch
Place of PublicationBrussel
PublisherMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie (CLE)
VolumeA07
Edition10
Number of pages61
Publication statusPublished - Jan-2000

Publication series

NameDe rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf
PublisherCentrum voor Landbouweconomie (CLE)
No.D/2000/0437/1
VolumeVerslag A07-10
ISSN (Print)0774-4072
ISSN (Electronic)0774-4072

ID: 1518767