View graph of relations

Milieuproblemen zoals verontreiniging van bodem of water zijn vaak complex om in kaart te brengen en moeilijk aan te pakken. Veel actoren en sectoren delen het gebruik van deze natuurlijke hulpbronnen en maken aanspraak op open ruimte. Vaak bestaat er wetgeving en zijn er beleidsinstrumenten ontwikkeld maar is er onvoldoende effect op het terrein zichtbaar. In dit project wordt onderzocht hoe dergelijke problemen kunnen worden aangepakt vanuit lokale coalities waarbinnen een grotere betrokkenheid bij de verbetering van milieukwaliteit gecreëerd wordt.
Original languageDutch
JournalBodem
Volume29
Issue number1
Pages (from-to)13-15
Number of pages3
ISSN0925-1650
Publication statusPublished - Feb-2019

ID: 7304125