View graph of relations

Vlaanderen moet zich met het oog op veranderingen in het klimaat voorbereiden op een toename aan overstromingen en watertekorten, hittestress in steden, bodemerosie, een kustverdediging die meer onder druk staat en verzilting. "Vaak wordt er bij tegenmaatregelen vooral naar de natuur gekeken. Extra bossen en natuurgebieden, of meer bomen in de stad zijn inderdaad belangrijke adaptatiemaatregelen. Maar in het versnipperde Vlaanderen bekleden ook de landbouwgronden een sleutelrol in de ontwikkeling van een klimaatbestendige ruimte.” Dat zegt Jeroen De Waegemaker die op 8 januari promoveerde aan de Universiteit van Antwerpen.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 9-Jan-2018

ID: 6727903