View graph of relations

Onderzoeker Jeroen De Waegemaeker van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is initiatiefnemer van het farmerscafé tijdens het internationale congres over verzilting. De conferentie was vorige week in Leeuwarden.
Original languageDutch
NewspaperNieuwe Oogst
Issue number37
Pages (from-to)2
Number of pages1
Publication statusPublished - Sep-2019

ID: 7478753