1. Report
 2. Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012. / Holzhauer, Harriëtte; Vanagt, Thomas; Lock, Koen; van Oeveren, Claire; De Backer, Annelies; Hostens, Kristian; van Dalfsen, Jan; Reinders, José.

  stichting Deltares, 2014. 211 p.

  Research output: Book/ReportReport

 3. Preliminary assessment of ray bycatch in the Surinam seabob fishery. / Hostens, Kristian; Willems, Tomas.

  2012. 19 p. (ILVO-mededeling; No. 113).

  Research output: Book/ReportReport

 4. Systeembeschrijving van het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem: een nulmeting. / Hubeau, Marianne; Coteur, Ine; Mondelaers, Koen; Marchand, Fleur.

  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, 2015. 98 p. (ILVO - mededeling; Vol. 178).

  Research output: Book/ReportReport

 5. Voeding van runderen van het Belgische Witblauwe ras. / Hubrecht, Laurence; Willems, Walter; Fiems, Leo.

  2013.

  Research output: Book/ReportReport

 6. Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase: evaluatieprotocol en online integratie-tool (ILVO Mededeling 237). / Jacobs, Leonie; Delezie, Evelyne; Goethals, Klara; Ampe, Bart; Duchateau, Luc; Tuyttens, Frank.

  Merelbeke : Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, 2017. 23 p.

  Research output: Book/ReportReport

 7. VALORISATIE VAN GROENTE- EN FRUITRESTSTROMEN: OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN. / Kips, Lies; Van Droogenbroeck, Bart.

  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, 2014. 70 p.

  Research output: Book/ReportReport

 8. Rendabiliteit in de vleesveehouderij – Management ter beperking van kalversterfte. / Kolkman, Iris; De Bleecker, Koen; Audenaert, Dirk; Moyaert, Ignace; Fiems, Leo; Willems, Walter; Hubbrecht, Laurence.

  Brussel : Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling , 2013. 91 p.

  Research output: Book/ReportReport

 9. Ruimtelijke verankering van het agrocomplex in de provincie Antwerpen : Eindrapport. / Konings, Sharyn ; Claes, Christel; Verhoeve, Anna; Kerselaers, Eva.

  Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO), 2016. 68 p.

  Research output: Book/ReportReport

 10. OmiA Casus 1: WATER+LAND+SCHAP : Ontwikkelen van een tool voor het verfijnen van de projectdoelstellingen en het vergroten van het draagvlak OmiA begeleidingsdag met EVALUEER_WLS tool. / Koopmans, Marlinde; Messely, Lies; Verheyden, Wim; Turkelboom, Francis; Barla, Bert.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 2019. 22 p.

  Research output: Book/ReportReport