View graph of relations

Een duurzame landbouw steunt op 3 pijlers: een economische, een sociale en een ecologische. In dit hoofdstuk worden eerst de sociale en de economische pijler behandeld. Het belang van de sector en zijn economische toestand worden belicht, de productiefactoren arbeid, areaal en veestapel worden geanalyseerd, alsook de structuur van de productie-eenheden, de productiewaarden en het intermediair verbruik, om tenslotte te komen tot het landbouwinkomen.
De ecologische pijler komt aan bod in het laatste deel van dit hoofdstuk. Hierin wordt de druk besproken, die de landbouw uitoefent op het leefmilieu, door het gebruik van energie, water, ruimte en gewasbeschermingsmiddelen en door de uitstoot van vermestende en verzurende stoffen en broeikasgassen. De milieudruk wordt tenslotte in relatie gebracht met de economische productiviteit van de sector.
Original languageDutch
Title of host publicationLandbouwbeleidsrapport 2003
EditorsDirk Van Gijseghem
Number of pages38
Place of PublicationBrussel
PublisherAdministratie Land- en Tuinbouw
Publication date2004
Pages11-48
Publication statusPublished - 2004

ID: 2422976