View graph of relations

Runderen produceren door verteringsprocessen in hun pens methaan (CH4). Door de uitstoot van dat methaan hebben ze een belangrijk aandeel in de broeikasgasemissies door de landbouw. Bovendien is CH4-productie een nutritioneel ongunstig fenomeen aangezien 5 tot 12% van de voederenergie hierdoor verloren gaat.
Original languageDutch
JournalManagement & Techniek
Pages (from-to)61-63
Number of pages3
Publication statusPublished - 18-Sep-2015

ID: 3846008