• Hanne Degans
  • Johan Lermytte
  • Didier D'Hont
  • Els De Bie
  • Koen Martens
  • Stef Michielsen
  • Joost D'hooghe
  • Hilde Wustenberghs
  • Willy Huybrechts

View graph of relations

• De lage waterbeschikbaarheid in Vlaanderen (841m3/inw/j) is voornamelijk het gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid (waardoor veel water nodig is om aan de basisbehoefte te kunnen voldoen).
• De grondwaterstand in veel diepe grondwaterlichamen is zeer laag, hoewel de laatste jaren peilstijgingen worden waargenomen. Vooral het Sokkelsysteem blijft gekenmerkt door verdere peildalingen. Ondanks de inspanningen slaagt het beleid er dus voorlopig niet in om de toestand voldoende te verbeteren.
• Het watergebruik in de veeteelt daalde door een daling van de veestapel, maar ook als gevolg van de invoering van waterbesparende maatregelen.
Original languageDutch
Title of host publicationMilieurapport Vlaanderen, MIRA-T 2007 : Focusrapport
EditorsMarleen Van Steertegem
Number of pages18
Place of PublicationMechelen
PublisherVlaamse Milieumaatschappij
Publication dateDec-2007
Pages198-215
ISBN (Print)978 90 209 76465
Publication statusPublished - Dec-2007

ID: 2423262