Does disinfectant use in animal husbandry lead to antimicrobial resistance selection?

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Bekijk grafiek van relaties

ID: 8081588