Presence and fate of antibiotic residues, antibiotic resistance genes and zoonotic bacteria in (biologically treated) swine manure an soil

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Els Daeseleire - Promotor

    copromotor doctoraat Tina Van den Meersche
    27-feb-2019
    Bekijk grafiek van relaties

    ID: 6944553