Dier

Organisatie profiel

Dier groepeert onderzoek te land en ter zee. We leveren kennis die een duurzamere en efficiëntere veehouderij bevordert. Dat omhelst ook onderzoek naar dierenwelzijn en naar kwaliteitsvolle en veilige dierlijke eindproducten. Met onderzoek naar vispopulaties, visserijtechniek, aquacultuur en impactstudies van menselijk handelen op het mariene milieu versterken we de bescherming en duurzame exploitatie van mariene rijkdommen.

Bekijk grafiek van relaties