Plant

Organisatie profiel

De eenheid onderzoekt zowel landbouw-,  tuinbouw- en energiegewassen als sierteelt. We doorgronden gen-eigenschappen, plantreacties op omgevingsfactoren, populatiediversiteit, bodemkenmerken en plantenziekten. We optimaliseren cultivars, ziekte- en plaagbeheersing, teelt- en oogsttechnieken. De 4 onderzoeksdomeinen zijn: Groei en Ontwikkeling, Toegepaste Genetica en Veredeling, Teelt en Omgeving, Gewasbescherming.

Bekijk grafiek van relaties