Teelt en Omgeving

Organisatie profiel

Het onderzoek mikt op de verbetering van de opbrengst en de kwaliteit van plantaardige producties op een duurzame wijze met respect voor mens, dier en milieu. De experts optimaliseren en evalueren (nieuwe) teelttechnieken (rotaties, nieuwe gewassen, bodembewerking, nutriënten) en zaadteelttechnieken. We ontwikkelen duurzaam bodembeheer. Er zijn raakvlakken tussen landbouw en milieu/natuur. We organiseren officiële rassenproeven.

Contactinformatie

Burgemeester van Gansberghelaan 109
9820
Merelbeke
België
  • Telefoon: +32 9 2722700
Bekijk grafiek van relaties