Toegepaste Genetica en Veredeling

Organisatie profiel

Deze groep brengt de genetische diversiteit en habitat- en tijdsevolutie van plantenpopulaties in kaart. Verwantschappen binnen en tussen genetische bronnen krijgen toepassing in veredeling. Het veredelingsonderzoek behelst de ontwikkeling en het gebruik van moleculaire merkers, embryo rescue, polyploidisatie en protoplastenfusie. We maken (interspecifieke) kruisingen met o.m. verbeterde ziekteresistentie,  nutriënten- of waterbenutting.

Bekijk grafiek van relaties