Visserij & Aquatische Productie

Organisatie profiel

Dit domein omvat visserijbiologie, visserijtechniek en aquacultuur. We inventariseren visbestanden en adviseren over quota en duurzame visserijen. Vanuit de technische kennis van het vistuig bestuderen we soortselectieve en ecologische aanpassingen en alternatieve visserijmethodes. We ontwikkelen aquacultuursystemen voor vis en schaaldieren op zee en in recirculatiesystemen op land. Via een geïntegreerde aanpak implementeren we innovaties.

Bekijk grafiek van relaties