...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

B003-ecologie

Selecteer een expertisedomein om de lijst te verfijnen

 1. De Backer, Annelies

  De Backer, Annelies

  B280-dierenecologie (benthos, impactstudie, marien, Noordzee), B320-taxonomie-van-dieren (macrobenthos)

 2. Debusschere, Elisabeth

  B280-dierenecologie

 3. Derweduwen, Jozefien

  B280-dierenecologie (benthos, demersale vis, marien, menselijke activiteiten)

 4. Pecceu, Ellen

  Pecceu, Ellen

  B280-dierenecologie (benthos, human impacts, marine spatial planning)

 5. Roldán-Ruiz, Isabel

  Roldán-Ruiz, Isabel

  B270-plantenecologie (DNA-merker, populatie genetica), B310-fysiologie-van-vasculaire-planten (abiotische stresstolerantie), B390-veredeling (genetica, koppelingskaart, raaigras, rode klaver), T490-biotechnologie

 6. Uhlmann, Sven Sebastian

  Uhlmann, Sven Sebastian

  B280-dierenecologie, B402-aquacultuur, B402-visteelt

 7. Van Hoey, Gert

  Van Hoey, Gert

  B280-dierenecologie (benthos, indicatoren, marien, menselijke activiteiten)

 8. Vandendriessche, Sofie

  Vandendriessche, Sofie

  B280-dierenecologie (epibenthos, menselijke activiteiten)

 9. Vansteenbrugge, Lies

  Vansteenbrugge, Lies

  B280-dierenecologie (gelatineus zoöplankton, marien)

 10. Viaene, Jarinda

  Viaene, Jarinda

  B270-plantenecologie, B410-bodembeheer (biochar, compost, nutriëntenbeheer), B432-sierplantenteelt, P510-pedologie (bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, organische stof)

Vorige 1 2 Volgende