...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

 1. Cnops, Gerda

  Cnops, Gerda

  B225-plantengenetica, B290-fysiologie-van-niet-vasculaire-planten, B290-morfologie-van-planten (QIUINOA, Rode klaver), B390-plantenteelt (QUINOA), T490-biotechnologie

 2. Constantin, Elena

  B390-tuinbouw

 3. Cooreman, Kris

  Cooreman, Kris

  B350-ontwikkelingsbiologie-bij-dieren (contaminanten, effecten, groei en ontwikkeling), B360-dierenfysiologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P310-enzymologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P320-nucleïnezuren (contaminanten, ecotoxicologie, effecten)

 4. Damme, Nicole

  Damme, Nicole

  B390-gewasbescherming (nematologie)

 5. De Backer, Mathias

  B390-gewasbescherming, B390-plantenteelt

 6. De Backer, Annelies

  De Backer, Annelies

  B280-dierenecologie (benthos, impactstudie, marien, Noordzee), B320-taxonomie-van-dieren (macrobenthos)

 7. De Boever, Johan

  De Boever, Johan

  B360-dierenfysiologie (in vitro technieken, kuilkwaliteit, nylonzakjesmethode, rundvee, voederwaardering)

 8. De Campeneere, Sam

  De Campeneere, Sam

  B360-dierenfysiologie (methaan, stikstof metabolisme, verteringsfysiologie), B400-veeteelt (emissies, excreties, melkvee, rundvee), B420-voeding (bijproducten, emissies, excreties, milieu, rantsoenen)

 9. De Clercq, Hervé

  De Clercq, Hervé

  B390-veredeling (groenbedekkers, groenten)

 10. De Clercq, Nikki

  De Clercq, Nikki

  B230-microbiologie (moleculaire methoden, schimmels), P300-analytische-chemie (HPLC-UV, mycotoxines)