...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

 1. De Jonghe, Kris

  De Jonghe, Kris

  B390-fytopathologie

 2. De Keyser, Ellen

  De Keyser, Ellen

  B220-genetica, B225-plantengenetica (azalea, Festulolium, Rosaceae)

 3. De Loose, Marc

  De Loose, Marc

  B390-plantenteelt ( reststromen, cis- en transgenese, coexistentie), B420-voeding (detectie, GMO, voedselallergenen)

 4. De Man, Sofie

  De Man, Sofie

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie

 5. De Reu, Koen

  De Reu, Koen

  B230-microbiologie (Klassieke microbiologie, Microbiologische voedselveiligheid, Reiniging en desinfectie, Voedselpathogenen)

 6. De Schepper, Sandra

  B225-plantengenetica (epigenetica), B390-veredeling (azalea, bloemkleursporten)

 7. De Swaef, Tom

  De Swaef, Tom

  B310-fysiologie-van-vasculaire-planten (abiotic stress tolerance, ecophysiology, plant models, plant water relations), B390-plantenteelt

 8. De Vliegher, Alex

  B390-plantenteelt (grasland, vlinderbloemigen, voedergewassen)

 9. Debode, Jane

  Debode, Jane

  B390-fytopathologie (aardbei, biologische bestrijding, bodem, Colletotrichum , microbiologie, qPCR, Verticillium), B410-bodembeheer

 10. Debruyne, Sieglinde

  Debruyne, Sieglinde

  B350-ontwikkelingsbiologie-bij-dieren, B360-dierenfysiologie