...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

 1. Kips, Lies

  B420-voeding (Analyse), T430-levensmiddelentechnologie (Reststroom valorisatie, Stabilisatietechnieken, Voedselprocessing op pilootschaal)

 2. Lauwers, Ludwig

  Lauwers, Ludwig

  B390-plantenteelt (landbouwbedrijfseconomie)

 3. Leen, Frederik

  Leen, Frederik

  B400-veeteelt, S187-landbouweconomie

 4. Leus, Leen

  Leus, Leen

  B390-veredeling (flowcytometrie, in-vitro, ploïdie, sierteelt, ziekteresistentie)

 5. Lootens, Peter

  Lootens, Peter

  B290-morfologie-van-planten (beeldanalyse, fenotypering), B310-fysiologie-van-vasculaire-planten (abiotische stress, chlorofylfluorescentie, fotosynthese, groei, kiltetolerantie), B390-plantenteelt (close remote sensing, precision agriculture), B390-tuinbouw, B432-sierplantenteelt (azalea), T111-beeldverwerking (fenotypering, planten)

 6. Lourenço Ribeiro Alves, Marta

  Lourenço Ribeiro Alves, Marta

  B350-groei-van-dieren, B360-dierenfysiologie (pluimvee), B400-veeteelt (pluimvee), B420-voeding (pluimvee)

 7. Luyckx, Kaat

  B230-microbiologie (MRSA, Salmonella)

 8. Maes, Martine

  B230-bacteriologie (genoom-sequenering, typering, fylogenie, barcode, gemeenschappen), B390-fytopathologie (plant-pathogeen interactie), B390-gewasbescherming (niet chemisch, geïntegreerde, diagnostiek, quarantaine, Nationaal ReferentieLaboratorium, soil, rhizosfeer, fylosfeer)

 9. Maselyne, Jarissa

  Maselyne, Jarissa

  B400-veeteelt, T121-signaalverwerking, T125-automatisatie

 10. Millet, Sam

  Millet, Sam

  B360-dierenfysiologie (diervoeding), B400-veeteelt (varkenshouderij), B400-zoötechniek (varken)