...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

 1. Amery, Fien

  Amery, Fien

  B390-plantenteelt, B410-bodembeheer, B434-agrochemie (fosfaat, fosfor), P305-milieuchemie (bodemchemie, waterchemie)

 2. Baert, Joost

  Baert, Joost

  B390-veredeling (cichorei, voedergras)

 3. Baeyen, Steve

  Baeyen, Steve

  B110-bioinformatica, B390-gewasbescherming, T360-biochemische-technologie

 4. Bawin, Yves

  Bawin, Yves

  B110-bioinformatica, B300-plantenfylogenie

 5. Berkvens, Nick

  B390-gewasbescherming

 6. Bernaert, Nathalie

  Bernaert, Nathalie

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie

 7. Bijttebier, Jo
 8. Buijs, Stephanie

  B360-dierenfysiologie, B380-dierlijke-ethologie

 9. Calsyn, Evelien

  Calsyn, Evelien

  B390-tuinbouw (azalea)

 10. Cnops, Gerda

  Cnops, Gerda

  B225-plantengenetica, B290-fysiologie-van-niet-vasculaire-planten, B290-morfologie-van-planten (QIUINOA, Rode klaver), B390-plantenteelt (QUINOA), T490-biotechnologie

 11. Constantin, Elena

  B390-tuinbouw

 12. Cooreman, Kris

  Cooreman, Kris

  B350-ontwikkelingsbiologie-bij-dieren (contaminanten, effecten, groei en ontwikkeling), B360-dierenfysiologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P310-enzymologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P320-nucleïnezuren (contaminanten, ecotoxicologie, effecten)

 13. Damme, Nicole

  Damme, Nicole

  B390-gewasbescherming (nematologie)

 14. De Backer, Mathias

  B390-gewasbescherming, B390-plantenteelt

 15. De Backer, Annelies

  De Backer, Annelies

  B280-dierenecologie (benthos, impactstudie, marien, Noordzee), B320-taxonomie-van-dieren (macrobenthos)

 16. De Boever, Johan

  De Boever, Johan

  B360-dierenfysiologie (in vitro technieken, kuilkwaliteit, nylonzakjesmethode, rundvee, voederwaardering)

 17. De Campeneere, Sam

  De Campeneere, Sam

  B360-dierenfysiologie (methaan, stikstof metabolisme, verteringsfysiologie), B400-veeteelt (emissies, excreties, melkvee, rundvee), B420-voeding (bijproducten, emissies, excreties, milieu, rantsoenen)

 18. De Clercq, Hervé

  De Clercq, Hervé

  B390-veredeling (groenbedekkers, groenten)

 19. De Clercq, Nikki

  De Clercq, Nikki

  B230-microbiologie (moleculaire methoden, schimmels), P300-analytische-chemie (HPLC-UV, mycotoxines)

 20. De Jonghe, Kris

  De Jonghe, Kris

  B390-fytopathologie

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende