...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

 1. Amery, Fien

  Amery, Fien

  B390-plantenteelt, B410-bodembeheer, B434-agrochemie (fosfaat, fosfor), P305-milieuchemie (bodemchemie, waterchemie)

 2. Baert, Joost

  Baert, Joost

  B390-veredeling (cichorei, voedergras)

 3. Baeyen, Steve

  Baeyen, Steve

  B110-bioinformatica, B390-gewasbescherming, T360-biochemische-technologie

 4. Bawin, Yves

  Bawin, Yves

  B110-bioinformatica, B300-plantenfylogenie

 5. Berkvens, Nick

  B390-gewasbescherming

 6. Bernaert, Nathalie

  Bernaert, Nathalie

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie

 7. Bijttebier, Jo
 8. Buijs, Stephanie

  B360-dierenfysiologie, B380-dierlijke-ethologie

 9. Calsyn, Evelien

  Calsyn, Evelien

  B390-tuinbouw (azalea)

 10. Cnops, Gerda

  Cnops, Gerda

  B225-plantengenetica, B290-fysiologie-van-niet-vasculaire-planten, B290-morfologie-van-planten (QIUINOA, Rode klaver), B390-plantenteelt (QUINOA), T490-biotechnologie

 11. Constantin, Elena

  B390-tuinbouw

 12. Cooreman, Kris

  Cooreman, Kris

  B350-ontwikkelingsbiologie-bij-dieren (contaminanten, effecten, groei en ontwikkeling), B360-dierenfysiologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P310-enzymologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P320-nucleïnezuren (contaminanten, ecotoxicologie, effecten)

 13. Damme, Nicole

  Damme, Nicole

  B390-gewasbescherming (nematologie)

 14. De Backer, Mathias

  B390-gewasbescherming, B390-plantenteelt

 15. De Backer, Annelies

  De Backer, Annelies

  B280-dierenecologie (benthos, impactstudie, marien, Noordzee), B320-taxonomie-van-dieren (macrobenthos)

 16. De Boever, Johan

  De Boever, Johan

  B360-dierenfysiologie (in vitro technieken, kuilkwaliteit, nylonzakjesmethode, rundvee, voederwaardering)

 17. De Campeneere, Sam

  De Campeneere, Sam

  B360-dierenfysiologie (methaan, stikstof metabolisme, verteringsfysiologie), B400-veeteelt (emissies, excreties, melkvee, rundvee), B420-voeding (bijproducten, emissies, excreties, milieu, rantsoenen)

 18. De Clercq, Hervé

  De Clercq, Hervé

  B390-veredeling (groenbedekkers, groenten)

 19. De Clercq, Nikki

  De Clercq, Nikki

  B230-microbiologie (moleculaire methoden, schimmels), P300-analytische-chemie (HPLC-UV, mycotoxines)

 20. De Jonghe, Kris

  De Jonghe, Kris

  B390-fytopathologie

 21. De Keyser, Ellen

  De Keyser, Ellen

  B220-genetica, B225-plantengenetica (azalea, Festulolium, Rosaceae)

 22. De Loose, Marc

  De Loose, Marc

  B390-plantenteelt ( reststromen, cis- en transgenese, coexistentie), B420-voeding (detectie, GMO, voedselallergenen)

 23. De Man, Sofie

  De Man, Sofie

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie

 24. De Reu, Koen

  De Reu, Koen

  B230-microbiologie (Klassieke microbiologie, Microbiologische voedselveiligheid, Reiniging en desinfectie, Voedselpathogenen)

 25. De Schepper, Sandra

  B225-plantengenetica (epigenetica), B390-veredeling (azalea, bloemkleursporten)

 26. De Swaef, Tom

  De Swaef, Tom

  B310-fysiologie-van-vasculaire-planten (abiotic stress tolerance, ecophysiology, plant models, plant water relations), B390-plantenteelt

 27. De Vliegher, Alex

  B390-plantenteelt (grasland, vlinderbloemigen, voedergewassen)

 28. Debode, Jane

  Debode, Jane

  B390-fytopathologie (aardbei, biologische bestrijding, bodem, Colletotrichum , microbiologie, qPCR, Verticillium), B410-bodembeheer

 29. Debruyne, Sieglinde

  Debruyne, Sieglinde

  B350-ontwikkelingsbiologie-bij-dieren, B360-dierenfysiologie

 30. Debusschere, Elisabeth

  B280-dierenecologie

 31. Delbare, Daan

  Delbare, Daan

  B320-systematische-zoölogie (vissen), B402-aquacultuur (duurzaamheid, kosten-baten analyse, maricultuur, recirculatietechnieken, stress, voeding, ziekteresistentie), B402-visteelt (duurzaamheid, kosten-baten analyse, maricultuur, recirculatietechnieken, stress, voeding, ziekteresistentie)

 32. Delezie, Evelyne

  Delezie, Evelyne

  B350-groei-van-dieren (additieven, gezondheid, huisvesting, leghennen , vleeskuikens, voeding)

 33. Demeyer, Peter

  Demeyer, Peter

  B434-agrochemie (ammoniak, broeikasgassen, fijn stof, geur), P240-gas-en-vloeistofdynamica (emissies, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie), T420-landbouwtechnologie-landbouwmachines-boerderijbouw (emissireducerende technieken, stalsystemen)

 34. Derweduwen, Jozefien

  B280-dierenecologie (benthos, demersale vis, marien, menselijke activiteiten)

 35. D'Haene, Karoline

  D'Haene, Karoline

  B390-plantenteelt (bemesting), B410-bodembeheer (bodemkwaliteit, nutriëntenverliezen)

 36. Dhooghe, Emmy

  Dhooghe, Emmy

  B390-tuinbouw

 37. D'Hose, Tommy

  D'Hose, Tommy

  B390-plantenteelt (gewasopbrengst, vruchtwisseling), B410-bodembeheer (bodem organische stof, bodemkwaliteit, compost, nematoden, regenwormen)

 38. Duquenne, Barbara

  Duquenne, Barbara

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie (procesontwikkeling, productkwaliteit, productontwikkeling, productsamenstelling)

 39. Ebrahimi, Negin

  Ebrahimi, Negin

  B390-fytopathologie

 40. Eeckhaut, Tom

  Eeckhaut, Tom

  B210-weefselcultuur (embryo rescue, interspecifieke hybridisatie, polyploïden, protoplasten), B225-plantengenetica (asymmetrische fusie, kruisingsveredeling, somatische hybridisatie), B390-veredeling (kruisinbgsbarrières, ongereduceerde gameten, ploïdie, prebreeding), B432-sierplantenteelt (chrysanthemum, potazalea, rhododendron, spathiphyllum)

 41. Fonteyne, Simon

  B310-fysiologie-van-vasculaire-planten (kiltetolerantie, miscanthus)

 42. Fraiture, Marie-Alice

  B225-plantengenetica, B390-plantenteelt, B680-volksgezondheid, T490-biotechnologie

 43. Heerkens, Jasper

  B360-dierenfysiologie (borstbeen, poot problemen, snavel), B380-dierlijke-ethologie (leghennen, verenpikkerij)

 44. Herman, Lieve

  Herman, Lieve

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie, T490-biotechnologie

 45. Heungens, Kurt

  Heungens, Kurt

  B390-fytopathologie, B390-gewasbescherming

 46. Heyndrickx, Marc

  Heyndrickx, Marc

  B230-microbiologie (bederfflora, typering, zoönosen), T430-levensmiddelentechnologie (Food Pilot, levensmiddelenmicrobiologie, probiotica)

 47. Hoedekie, Annemie

  Hoedekie, Annemie

  B390-fytopathologie, B390-gewasbescherming

 48. Hostens, Kristian

  Hostens, Kris

  B320-zoögeografie

 49. Hubeau, Marianne

  B420-voeding, B430-bosbouw

 50. Kips, Lies

  B420-voeding (Analyse), T430-levensmiddelentechnologie (Reststroom valorisatie, Stabilisatietechnieken, Voedselprocessing op pilootschaal)

Vorige 1 2 3 Volgende