...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

 1. Bronchart, Filip

  Bronchart, Filip

  P190-thermodynamica (hygroscopisch zout, kasisolatie, ontvochtiging, warmte en massaoverdracht)

 2. Demeyer, Peter

  Demeyer, Peter

  B434-agrochemie (ammoniak, broeikasgassen, fijn stof, geur), P240-gas-en-vloeistofdynamica (emissies, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie), T420-landbouwtechnologie-landbouwmachines-boerderijbouw (emissireducerende technieken, stalsystemen)

 3. Soetaert, Maarten

  B340-dierenmorfologie (histologie, letsels), B402-aquacultuur (circulatiesystemen, houden van dieren), P260-gecondenseerde-toestand-elektrische-eigenschappen (electrofishing, elektrische velden in water, pulsvisserij), T410-aanverwante-technologie (biofilters, luchtzuivering, micropolluenten, waterzuivering)