...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

P005-aardwetenschappen-geofysica

Selecteer een expertisedomein om de lijst te verfijnen

 1. Triste, Laure

  Triste, Laure

  P510-fysische-aardrijkskunde, S214-agologie, S230-menselijke-aardrijkskunde, S280-permanente-vorming

 2. Vandecasteele, Bart

  Vandecasteele, Bart

  B410-bodembeheer (bio, compost, fosfor beschikbaarheid, nutriëntenbeheer), P305-milieuchemie (biomassa), P510-pedologie (bodem organische stof, bodemchemie, bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid)

 3. Verhoeve, An

  Verhoeve, Anna

  P510-fysische-aardrijkskunde (geomorfologie, landgebruik, landschapskunde), T260-planologie (open ruimte, ruimtelijke planning, stedenbouw)

 4. Viaene, Jarinda

  Viaene, Jarinda

  B270-plantenecologie, B410-bodembeheer (biochar, compost, nutriëntenbeheer), B432-sierplantenteelt, P510-pedologie (bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, organische stof)