...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

P000-exacte-wetenschappen

Selecteer een expertisedomein om de lijst te verfijnen

1 - 22 van 22Paginagrootte: 100
 1. Aerts, Johan

  Aerts, Johan

  P340-lipiden (GC-FID, SFA, MUFA, PUFA, Vetzuren), P340-steroïden (Biomerker, Cortisol, Glucocorticoïden, UPLC-MS/MS)

 2. Amery, Fien

  Amery, Fien

  B390-plantenteelt, B410-bodembeheer, B434-agrochemie (fosfaat, fosfor), P305-milieuchemie (bodemchemie, waterchemie)

 3. Bronchart, Filip

  Bronchart, Filip

  P190-thermodynamica (hygroscopisch zout, kasisolatie, ontvochtiging, warmte en massaoverdracht)

 4. Cooreman, Kris

  Cooreman, Kris

  B350-ontwikkelingsbiologie-bij-dieren (contaminanten, effecten, groei en ontwikkeling), B360-dierenfysiologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P310-enzymologie (contaminanten, ecotoxicologie, effecten), P320-nucleïnezuren (contaminanten, ecotoxicologie, effecten)

 5. Daeseleire, Els

  Daeseleire, Els

  P300-analytische-chemie (contaminanten, diergeneesmiddelen, residu-analyse)

 6. De Clercq, Nikki

  De Clercq, Nikki

  B230-microbiologie (moleculaire methoden, schimmels), P300-analytische-chemie (HPLC-UV, mycotoxines)

 7. De Ruyck, Hendrik

  De Ruyck, Hendrik

  P300-analytische-chemie (contaminanten, verpakkingsmigratie), T430-levensmiddelentechnologie (extrusie)

 8. Deloof, Daphné

  Deloof, Daphné

  P300-analytische-chemie

 9. Demeyer, Peter

  Demeyer, Peter

  B434-agrochemie (ammoniak, broeikasgassen, fijn stof, geur), P240-gas-en-vloeistofdynamica (emissies, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie), T420-landbouwtechnologie-landbouwmachines-boerderijbouw (emissireducerende technieken, stalsystemen)

 10. Reybroeck, Wim

  Reybroeck, Wim

  P300-analytische-chemie (food, residues of antibiotics, screening)

 11. Soetaert, Maarten

  B340-dierenmorfologie (histologie, letsels), B402-aquacultuur (circulatiesystemen, houden van dieren), P260-gecondenseerde-toestand-elektrische-eigenschappen (electrofishing, elektrische velden in water, pulsvisserij), T410-aanverwante-technologie (biofilters, luchtzuivering, micropolluenten, waterzuivering)

 12. Triste, Laure

  Triste, Laure

  P510-fysische-aardrijkskunde, S214-agologie, S230-menselijke-aardrijkskunde, S280-permanente-vorming

 13. Van den Meersche, Tina

  B230-microbiologie (Campylobacter, E.coli, Salmonella), P300-analytische-chemie (bodem, diergeneesmiddelen, mest, residu-analyse), P320-nucleïnezuren (antibioticaresistentie, qPCR)

 14. Van Pamel, Els

  Van Pamel, Els

  B420-voeding (contaminanten), P300-analytische-chemie (LC-MS/MS), T430-levensmiddelentechnologie (moleculaire microbiologie)

 15. van Parijs, Frederik

  B225-plantengenetica, P160-statistiek, T490-biotechnologie

 16. Van Poucke, Christof
 17. Van Royen, Geert

  Van Royen, Geert

  B420-voeding (vlees), P300-analytische-chemie (molecularly imprinted polymers), T430-levensmiddelentechnologie (processingtechnieken)

 18. Vandecasteele, Bart

  Vandecasteele, Bart

  B410-bodembeheer (bio, compost, fosfor beschikbaarheid, nutriëntenbeheer), P305-milieuchemie (biomassa), P510-pedologie (bodem organische stof, bodemchemie, bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid)

 19. Verhaeghe, Thomas

  B420-voeding, P300-analytische-chemie, T430-levensmiddelentechnologie

 20. Verhoeve, An

  Verhoeve, Anna

  P510-fysische-aardrijkskunde (geomorfologie, landgebruik, landschapskunde), T260-planologie (open ruimte, ruimtelijke planning, stedenbouw)

 21. Viaene, Jarinda

  Viaene, Jarinda

  B270-plantenecologie, B410-bodembeheer (biochar, compost, nutriëntenbeheer), B432-sierplantenteelt, P510-pedologie (bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, organische stof)