...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

T002-burgerlijke-bouwkunde

Selecteer een expertisedomein om de lijst te verfijnen

  1. Vanempten, Elke

    Vanempten, Elke

    T240-architectuur, T260-planologie (ontwerp, stedenbouw)

  2. Verhoeve, An

    Verhoeve, Anna

    P510-fysische-aardrijkskunde (geomorfologie, landgebruik, landschapskunde), T260-planologie (open ruimte, ruimtelijke planning, stedenbouw)