...of selecteer een expertisedomein: (Start opnieuw)

11 - 20 van 38Paginagrootte: 10
 1. Demeyer, Peter

  Demeyer, Peter

  B434-agrochemie (ammoniak, broeikasgassen, fijn stof, geur), P240-gas-en-vloeistofdynamica (emissies, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie), T420-landbouwtechnologie-landbouwmachines-boerderijbouw (emissireducerende technieken, stalsystemen)

 2. Derveaux, Sabrine

  T360-biochemische-technologie (biochemie)

 3. Duquenne, Barbara

  Duquenne, Barbara

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie (procesontwikkeling, productkwaliteit, productontwikkeling, productsamenstelling)

 4. Fraiture, Marie-Alice

  B225-plantengenetica, B390-plantenteelt, B680-volksgezondheid, T490-biotechnologie

 5. Herman, Lieve

  Herman, Lieve

  B420-voeding, T430-levensmiddelentechnologie, T490-biotechnologie

 6. Heyndrickx, Marc

  Heyndrickx, Marc

  B230-microbiologie (bederfflora, typering, zoönosen), T430-levensmiddelentechnologie (Food Pilot, levensmiddelenmicrobiologie, probiotica)

 7. Kips, Lies

  B420-voeding (Analyse), T430-levensmiddelentechnologie (Reststroom valorisatie, Stabilisatietechnieken, Voedselprocessing op pilootschaal)

 8. Lootens, Peter

  Lootens, Peter

  B290-morfologie-van-planten (beeldanalyse, fenotypering), B310-fysiologie-van-vasculaire-planten (abiotische stress, chlorofylfluorescentie, fotosynthese, groei, kiltetolerantie), B390-plantenteelt (close remote sensing, precision agriculture), B390-tuinbouw, B432-sierplantenteelt (azalea), T111-beeldverwerking (fenotypering, planten)

 9. Maes, Sharon

  T430-levensmiddelentechnologie (Bemonstering biofilm, Biofilm, Braadkippen, Detectie biofilm, Drinkwatersysteem, Identificatie micro-organismen, Modelsystemen biofilm, Voedingsindustrie)

 10. Maselyne, Jarissa

  Maselyne, Jarissa

  B400-veeteelt, T121-signaalverwerking, T125-automatisatie