Index

 1. Daeseleire, Els

  Daeseleire, Els

  P300-analytische-chemie (contaminanten, diergeneesmiddelen, residu-analyse)

 2. Damme, Nicole

  Damme, Nicole

  B390-gewasbescherming (nematologie)

 3. De Backer, Annelies

  De Backer, Annelies

  B280-dierenecologie (benthos, impactstudie, marien, Noordzee), B320-taxonomie-van-dieren (macrobenthos)

 4. De Backer, Mathias

  B390-gewasbescherming, B390-plantenteelt

 5. De Block, Jan

  T430-levensmiddelentechnologie (authenticiteit, chocolade, procesontwikkeling, product-ontwikkeling, productkwaliteit, productsamenstelling, zuivelonderzoek, zuivelproducten)

 6. De Boever, Johan

  De Boever, Johan

  B360-dierenfysiologie (in vitro technieken, kuilkwaliteit, nylonzakjesmethode, rundvee, voederwaardering)

 7. De Boever, Maarten
 8. De Bruyn, Charlotte
 9. De Bruyn, Katrien
 10. De Campeneere, Sam

  De Campeneere, Sam

  B360-dierenfysiologie (methaan, stikstof metabolisme, verteringsfysiologie), B400-veeteelt (emissies, excreties, melkvee, rundvee), B420-voeding (bijproducten, emissies, excreties, milieu, rantsoenen)

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende