Index

 1. Daeseleire, Els

  Daeseleire, Els

  P300-analytische-chemie (contaminanten, diergeneesmiddelen, residu-analyse)

 2. Damme, Nicole

  Damme, Nicole

  B390-gewasbescherming (nematologie)

 3. De Backer, Annelies

  De Backer, Annelies

  B280-dierenecologie (benthos, impactstudie, marien, Noordzee), B320-taxonomie-van-dieren (macrobenthos)

 4. De Backer, Mathias

  B390-gewasbescherming, B390-plantenteelt

 5. De Block, Jan

  De Block, Jan

  T430-levensmiddelentechnologie (authenticiteit, chocolade, procesontwikkeling, product-ontwikkeling, productkwaliteit, productsamenstelling, zuivelonderzoek, zuivelproducten)

 6. De Boever, Johan

  De Boever, Johan

  B360-dierenfysiologie (in vitro technieken, kuilkwaliteit, nylonzakjesmethode, rundvee, voederwaardering)

 7. De Bruyn, Charlotte
 8. De Campeneere, Sam

  De Campeneere, Sam

  B360-dierenfysiologie (methaan, stikstof metabolisme, verteringsfysiologie), B400-veeteelt (emissies, excreties, melkvee, rundvee), B420-voeding (bijproducten, emissies, excreties, milieu, rantsoenen)

 9. De Clercq, Hervé

  De Clercq, Hervé

  B390-veredeling (groenbedekkers, groenten)

 10. De Clercq, Nikki

  De Clercq, Nikki

  B230-microbiologie (moleculaire methoden, schimmels), P300-analytische-chemie (HPLC-UV, mycotoxine)

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende