Index

 1. Festjens, Felien
 2. Fiems, Leonel

  B350-groei-van-dieren (jongvee, kalveren), B360-dierenfysiologie, B400-veeteelt (rundvee), B420-voeding (kalveren, vleesvee)

 3. Fonteyne, Simon

  B310-fysiologie-van-vasculaire-planten (kiltetolerantie, miscanthus)

 4. Foqué, Dieter
 5. Fraiture, Marie-Alice

  B225-plantengenetica, B390-plantenteelt, B680-volksgezondheid, T490-biotechnologie

 6. Frijlink, Matthieu