Index

 1. Van Beek, Jonathan
 2. Van Bogaert, Noémi

  Van Bogaert, Noémi

  B390-fytopathologie (virologie), B390-gewasbescherming (virologie)

 3. Van Coillie, Els

  Van Coillie, Els

  B230-microbiologie (houdbaarheid, moleculaire methoden, voedselpathogenen)

 4. Van Damme, Liesbeth
 5. Van Damme, Veerle

  B390-gewasbescherming

 6. Van De Gucht, Tim
 7. Van De Vijver, Ruben
 8. Van den Bossche, Tine
 9. Van den Broeke, Alice

  Van den Broeke, Alice

  B750-diergeneeskunde

 10. Van den Bulcke, Laure
 11. Van den Meersche, Tina

  B230-microbiologie (Campylobacter, E.coli, Salmonella), P300-analytische-chemie (bodem, diergeneesmiddelen, mest, residu-analyse), P320-nucleïnezuren (antibioticaresistentie, qPCR)

 12. Van der Linden, Inge

  B230-bacteriologie

 13. van der Velden, Daniël
 14. Van Droogenbroeck, Bart

  Van Droogenbroeck, Bart

  B390-plantenteelt (bio-gebaseerde economie, coexistentie, genetisch materiaal), B390-tuinbouw (glastuinbouw, molecular farming, plantenbiotechnologie), B390-veredeling (allergenen, bioactieve componenten, plantenbiotechnologie)

 15. Van Glabeke, Sabine
 16. Van Hese, Ilke
 17. Van Hoey, Gert

  Van Hoey, Gert

  B280-dierenecologie (benthos, indicatoren, marien, menselijke activiteiten)

 18. Van Huylenbroeck, Johan

  Van Huylenbroeck, Johan

  B210-weefselcultuur, B225-plantengenetica, B390-tuinbouw, B390-veredeling (landbouwgewassen, sierplanten), B432-sierplantenteelt

 19. Van Laecke, Kristiaan

  Van Laecke, Kristiaan

  B390-gewasbescherming

 20. Van Laere, Katrijn

  Van Laere, Katrijn

  B390-veredeling (cytogenetica, in vitro technieken, microscopie, moleculaire merkers, sierteelt, soortkruisingen), B432-sierplantenteelt (veredeling)

 21. Van linden, Veerle

  Van linden, Veerle

  T120-systeemtechnologie (biosysteemtechniek, LCA, systeemanalyse landbouwprocessen), T140-energieonderzoek (energie van biomassa, energieverbruik, energiezuinig ventileren, exergieanalyse, rationeel energiegebruik), T150-materiaaltechnologie (materiaaltesten stalmateriaal, mechanische eigenschappen)

 22. Van Meensel, Jef
 23. Van Meervenne, Eva

  B230-microbiologie (Antibioticum resistentie transfer, plasmidetransfer)

 24. Van Nuffel, Annelies

  B380-dierlijke-ethologie, B400-veeteelt, B400-zoötechniek, T125-automatisatie

 25. Van Opstal, Mattias
 26. Van Overbeke, Philippe
 27. Van Pamel, Els

  Van Pamel, Els

  B420-voeding (contaminanten), P300-analytische-chemie (LC-MS/MS), T430-levensmiddelentechnologie (moleculaire microbiologie)

 28. van Parijs, Frederik

  B225-plantengenetica, P160-statistiek, T490-biotechnologie

 29. Van Poucke, Christof
 30. Van Poucke, Kris

  Van Poucke, Kris

  B390-fytopathologie, B390-gewasbescherming

 31. Van Royen, Geert

  Van Royen, Geert

  B420-voeding (vlees), P300-analytische-chemie (molecularly imprinted polymers), T430-levensmiddelentechnologie (processingtechnieken)

 32. Van Rymenant, Evelien
 33. van 't Land, Mike
 34. Van Twembeke, Ronny
 35. Van Vaerenbergh, Johan
 36. Van Vlierberghe, Kaatje
 37. Van Waes, Chris

  Van Waes, Chris

  B434-agrochemie (ruwvoederkwaliteit, NIRS, bodem-, potgrond- en compostanalyse)

 38. Van Waes, Johan

  B390-plantenteelt (rassenonderzoek)

 39. Van Wesemael, Dorien

  Van Wesemael, Dorien

  B400-veeteelt (melkvee, methaan)

 40. Van Weyenberg, Stephanie
 41. Vandaele, Leen
 42. Vandecasteele, Bart

  Vandecasteele, Bart

  B410-bodembeheer (bio, compost, fosfor beschikbaarheid, nutriëntenbeheer), P305-milieuchemie (biomassa), P510-pedologie (bodem organische stof, bodemchemie, bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid)

 43. Vandecasteele, Loes
 44. Vandemaele, Sofie
 45. Vanden Nest, Thijs

  Vanden Nest, Thijs

  B390-plantenteelt (akkerbouwteelten), B410-bodembeheer (bodem organische stof, fosfor, fosfor beschikbaarheid, fosforanalyse van bodem & water, fosforpercolatieproeven, fosforuitspoeling, organische meststoffen, veldproeven)

 46. Vandenbussche, Chari
 47. Vandendriessche, Sofie

  Vandendriessche, Sofie

  B280-dierenecologie (epibenthos, menselijke activiteiten)

 48. Vandermaelen, Hans
 49. Vanderperren, Els
 50. Vanelslander, Bart
 51. Vanempten, Elke

  Vanempten, Elke

  T240-architectuur, T260-planologie (ontwerp, stedenbouw)

 52. Vangeyte, Jürgen

  Vangeyte, Jürgen

  B390-plantenteelt, B400-veeteelt, T111-beeldverwerking, T121-signaalverwerking, T125-automatisatie, T125-robotica

 53. Vanhollebeke, Joran
 54. Vansteenbrugge, Lies

  Vansteenbrugge, Lies

  B280-dierenecologie (gelatineus zoöplankton, marien)

 55. Verfaillie, Diete
 56. Verhaegen, Bavo

  B230-microbiologie (STEC/VTEC/HUSEC)

 57. Verhaeghe, Thomas

  B420-voeding, P300-analytische-chemie, T430-levensmiddelentechnologie

 58. Verhegghe, Marijke

  B230-microbiologie (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)

 59. Verhoeve, An

  Verhoeve, Anna

  P510-fysische-aardrijkskunde (geomorfologie, landgebruik, landschapskunde), T260-planologie (open ruimte, ruimtelijke planning, stedenbouw)

 60. Verlé, Katrien
 61. Verleysen, Lauren
 62. Vermeersch, Xavier
 63. Verstraete, Karen

  Verstraete, Karen

  T430-levensmiddelentechnologie

 64. Vervaeck, Jorn
 65. Viaene, Jarinda

  Viaene, Jarinda

  B270-plantenecologie, B410-bodembeheer (biochar, compost, nutriëntenbeheer), B432-sierplantenteelt, P510-pedologie (bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, organische stof)

 66. Viaene, Nicole

  Viaene, Nicole

  B390-gewasbescherming (nematologie)

 67. Vlaemynck, Geertrui
 68. Vleugels, Tim

  Vleugels, Tim

  B290-morfologie-van-planten, B390-fytopathologie (Sclerotinia), B390-veredeling (groenbedekkers, klaver, veredeling, zaadproductie)