Index

 1. Verfaillie, Diete
 2. Verhaegen, Bavo

  B230-microbiologie (STEC/VTEC/HUSEC)

 3. Verhaeghe, Thomas

  B420-voeding, P300-analytische-chemie, T430-levensmiddelentechnologie

 4. Verhegghe, Marijke

  B230-microbiologie (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)

 5. Verhoeve, An

  Verhoeve, Anna

  P510-fysische-aardrijkskunde (geomorfologie, landgebruik, landschapskunde), T260-planologie (open ruimte, ruimtelijke planning, stedenbouw)

 6. Verlé, Katrien
 7. Verleysen, Lauren
 8. Vermeersch, Xavier
 9. Verstraete, Karen

  Verstraete, Karen

  T430-levensmiddelentechnologie

 10. Vervaeck, Jorn
 11. Viaene, Jarinda

  Viaene, Jarinda

  B270-plantenecologie, B410-bodembeheer (biochar, compost, nutriëntenbeheer), B432-sierplantenteelt, P510-pedologie (bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, organische stof)

 12. Viaene, Nicole

  Viaene, Nicole

  B390-gewasbescherming (nematologie)

 13. Vlaemynck, Geertrui
 14. Vleugels, Tim

  Vleugels, Tim

  B290-morfologie-van-planten, B390-fytopathologie (Sclerotinia), B390-veredeling (groenbedekkers, klaver, veredeling, zaadproductie)

Vorige 1 2 3 4 5 Volgende