Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Welke concepten van agrarische architectuur ervaren de grote gebruikersgroepen van het platteland (bewoners en bezoekers) als aangenaam in het landschap? Deze onderzoeksvraag wil ILVO samen met onderzoekspartner INAGRO (adviescentrum rond land- en tuinbouw) beantwoorden binnen het onderzoek ‘Belevingsstudie Agrarische Architectuur’. De agrarische architectuur in het West-Vlaamse landbouwlandschap heeft de laatste decennia verschillende veranderingen ondergaan. Nieuwe lokale en globale uitdagingen maken dat landbouwers hun activiteiten een stuk moeten heroriënteren. Specialisatie, mechanisering, maar ook nieuwe nevenactiviteiten moeten binnen hetzelfde bedrijf plaats en ruimte krijgen. De nieuwe structuren en gebouwen, die vaak uit nieuwe materialen en technieken bestaan, worden ingebed binnen een bestaande context.


 


 

Onderzoeksaanpak
Een beknopte literatuurstudie en expertenbevraging brengt de huidige stand van zaken in kaart rond landschapsperceptie en rond onderzoek en methodes voor het afnemen van foto-enquêtes. Uit bestaande fotodatabanken en via eigen fotoproductie verzamelen we terreinfoto’s. Enkele foto’s worden bewust bewerkt (via Photoshop CS3 en Microsoft Office Picture Manager) om een meer objectief resultaat te krijgen op basis van één bepaald variabele. We stellen een wetenschappelijk correcte en evenwichtige foto-enquête samen en voeren ze uit.  


 


  

Relevantie/Valorisatie
Om architecturale en landschappelijke conflicten te voorkomen stelt de provincie West-Vlaanderen verschillende aanbevelingen op rond nieuwe materialen, kleuren en vormgeving, gebaseerd op de meningen van experten en vanuit de terreinervaring. Dit onderzoek stoffeert de beleidsmakers met objectieve data rond de vragen: Hoe worden landschapsaanpassingen gesmaakt door het grote publiek? Wat vinden de inwoners maar ook de bezoekers van het landbouwlandschap en van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen? Hoe beleven zij de architecturale verandering van de landbouwbedrijven, maar ook van de landschappelijke context?


 
AcroniemAGRARCH
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/121/05/12

ID: 4149557