Benthis-nationaal

Project: Onderzoek

Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project beoogt een correctere beoordeling van de bodemimpact door de Vlaamse visserijsector in een internationaal kader. Het geeft de mogelijkheid aan de Vlaamse visserij om de wetenschappelijke ontwikkelingen op vlak van bodemimpact op Europees niveau nauwgezet op te volgen en op die manier ook haar stempel te drukken op het Europees beleid.


Onderzoeksaanpak

We bepalen de footprint van Vlaamse vistuigen en hun visgronden (bodemsensitiviteit) om de zogenaamde Fishery Benthic Impact Tool (FBIT) correct toe te kunnen passen in de Vlaamse visserij. We passen vervolgens de FBIT tool toe op de visgronden van de Vlaamse visserij om aan te duiden (i) waar visserijactiviteiten binnen de goede milieutoestand van bodemimpact blijven en (ii) welke impact beheer op het economisch belang van de visgronden kan hebben.


Beide WPs zullen ondersteund worden door WP3 (stakeholder participatie) en WP4 (internationale fora) om de Vlaamse visserij en haar stakeholders een stem geven in de Europese evoluties op vlak van bodemimpact onderzoek, advies en beheer.


Relevantie/Valorisatie

De verduurzaming van het Vlaams visserijbeleid houdt in dat de problematiek van bodemberoering in kaart wordt gebracht (cfr de beleidsbrief 2016-2017 van de Vl. minister van Landbouw en Visserij en cfr Vistraject). In het EU BENTHIS-project  is de gevoeligheid van de verschillende types zeebodem voor de verschillende visserijtechnieken in kaart gebracht adhv indicatoren. Het operationaliseren van deze indicatoren voor gebruik in Europees beleid wordt nu door ICES en OSPAR onderzocht. De procedure zal in één tool (de Fishery benthic impact tool (FBIT)) worden samengebracht. Benthis-nationaal zal de ontwikkeling van deze procedure opvolgen en toepassen in de Vlaamse context.


Financiering
EFMZV
ILVO - DIER
AcroniemBENTHIS-NATIONAAL
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/1831/12/20

ID: 6685668