Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In de veredeling van (sier)gewassen bestaan er klassieke kruisingstechnieken en een breed gamma aan in vitro technieken. Doel is om via dit VLAIO-LA-onderzoeksproject van ILVO en UGent een volwaardige derde methodologische pijler uit te bouwen rond co-cultivatie met Rhizobium rhizogenes. In bepaalde toepassingen biedt deze methode voordelen zoals spontane dwerggroei of compactere groei. In de sierteeltsector moet men nu bij bepaalde planten externe groeiremmers hanteren om een meer compacte groei te verkrijgen. Het is de bedoeling om niet alleen de techniek te evalueren en te optimaliseren. De onderzoekers plannen meteen ook een lerend netwerk van geïnteresseerde bedrijven, om de nieuw verworven kennis snel te verspreiden en innovatie binnen de sierteeltveredelingssector te bevorderen.

Onderzoeksaanpak
We selecteren vier typegewassen om de innovatieve technologie uit te testen:  1) Viool als typeplant voor de groep zaadvermeerderde perkplanten 2) Osteospermum als  model voor de door stek vermeerderde kruidachtige, vaste planten en de terrasplanten 3) Gloxinia als vertegenwoordiger van de bloeiende potplanten en 4) Azalea als model voor de houtachtige, doorlevende gewassen. De testplanten zijn gekozen wegens hun belang voor de Vlaamse sierteeltsector en wegens het feit dat tijdens hun teelt op heden groeiremmers worden ingezet.  

Relevantie/Valorisatie
Er zijn signalen dat de veredelingsbedrijven de nieuwe technologie gaan implementeren zodra technisch mogelijk. De innovatieve methode kan bij diverse plantensoorten aan de basis liggen van de ontwikkeling van een nieuw assortiment cultivars die zonder of met minder groeiremmers geteeld kunnen worden. Dit kan in de sierteeltsector een belangrijke economische en ecologische impact hebben. De meerwaardecreatie van compacte sierplanten geteeld zonder groeiremmers is te vinden in de ganse keten. De onderzoekers kaderen hun werk maatschappelijk, nl. als een antwoord op de roep naar een duurzamere plantenteelt.

Externe partner(s)
UGent
AcroniemIWT COMPACTE SIERPLANTEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1630/09/20

ID: 4233554