Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In het Catch-C project staan ‘beste landbouwpraktijken’ centraal. Deze landbouwpraktijken beogen een hogere gewasproductie, een verbetering van de bodemkwaliteit en een verlaagde impact van landbouw op de klimaatswijziging. Naast de identificatie van deze beste landbouwpraktijken, wil het project ook de toepasbaarheid van deze praktijken binnen de verschillende types landbouwbedrijven in de EU toetsen.

Onderzoeksaanpak
De impact van diverse landbouwpraktijken op de gewasproductiviteit, de bodemkwaliteit en de klimaatswijziging wordt vastgesteld via een groot aantal bestaande lange termijn veldexperimenten van de partners. Uit deze resultaten, gekoppeld aan een uitgebreide literatuurstudie, zullen de beste landbouwpraktijken geselecteerd worden. Daarnaast wil het project aan de hand van een gemengde benadering van interviews, een enquête en focusgroepen bij Europese landbouwers de belangrijkste struikelblokken identificeren die de toepassing van deze beste landbouwpraktijken verhinderen.

Relevantie/Valorisatie
De resultaten van het project dienen om het beleid te adviseren hoe de toepassing van beste landbouwpraktijken gestimuleerd kan worden. ILVO ontwikkelt binnen dit project ook een publieke webapplicatie: een ‘beslissingstool’ die de landbouwers kan helpen om voor hun specifieke situatie de beste praktijken te selecteren.
AcroniemCATCHC
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/14

ID: 4157187