Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Genetische kaarten en merker-geassisteerde selectie worden frequent aangewend in veredelingsprogramma’s. In dit project beantwoorden we de vragen: Kunnen we economisch interessante genen, merkers en kenmerken ook fysisch lokaliseren in het genoom en op de chromosomen van planten? Kunnen genetische kaarten en fysische kaarten gelinkt worden aan elkaar om op die manier belangrijke kenmerken (droogteresistentie, koudetolerantie, bloemkenmerken ed.) en de overerving ervan beter te bestuderen? Het project kiest de roos als onderzoeksobject, omdat droogtestress daar een belangrijke bedreiging vormt.

Onderzoeksaanpak
FISH, en in uitbreiding tyramide-FISH, is de gebruikte techniek voor het maken van fysische kaarten. Deze cytogenetische technieken worden al vaak toegepast op een aantal landbouwgewassen, en zullen in het project geoptimaliseerd worden voor houtachtigen, en met name voor roos. Verschillende parameters (primerdesign, chromosoompreparaten, antilichaamconcentraties, probeconcentraties, …) worden geëvalueerd. Eens een goed protocol neergeschreven is, lokaliseren we fysisch de belangrijke kenmerken (o.a. kandidaatgenen voor droogteresistentie) op de chromosomen van Rosa wichurana. De overerving van deze kandidaatgenen bestuderen we vervolgens bij hybriden en polyploïden afgeleid van Rosa  wichurana. Daarnaast maken we ook een link met de bestaande genetische kaarten voor roos, gebruik makend van de HRM merker technologie.

Relevantie/Valorisatie
Wijzigende klimaatsveranderingen en de blijvende hoge standaarden voor kwalitatieve en duurzame cultivars maken dat de traditionele veredelingsprogramma’s minder en minder voldoen. Voor grote landbouwgewassen worden nu al steeds meer innovatieve technieken gebruikt in de veredeling. Het beter begrijpen van de (cyto)genetische achtergrond en overerving van belangrijke kenmerken (zoals droogteresistentie, koudetolerantie, ed.) draagt bij tot  efficiëntere veredelingsstrategieën en het verkrijgen van beter en nieuw (uitgangs)materiaal in de toekomst, ook voor sierplanten.
AcroniemROOSCYTOGENOMICS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/19

ID: 4153792