Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In het project Pigs2win bouwen de onderzoekers een handige rekentool voor de Vlaamse varkenssector die het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven blootlegt en verklaart. Pigs2win laat toe om kengetallen van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken en om het economisch effect van gewijzigde technische kengetallen en prijzen te simuleren. Hierdoor krijgen individuele varkensbedrijven een middel om hun eigen prestaties te beoordelen en om geschikte verbeterpaden te identificeren.

Onderzoeksaanpak
Zowel voor de ontwikkeling als voor het praktisch gebruik binnen de sector maken de onderzoekers van Pigs2win gebruik van participatie. Dit wil zeggen dat diverse stakeholders (o.a. adviseurs, beleidsmakers, varkenshouders) actief worden betrokken bij de ontwikkelingsstappen. Op die manier wordt de Pigs2win tool reeds tijdens de opbouwfase permanent geëvalueerd en bijgestuurd. Dit garandeert bruikbaarheid van het instrument in de praktijk. De eindversie wordt ontsloten via een online toepassing.

Relevantie/Valorisatie
De varkenssector kampt met competitiviteitsproblemen. Het praktische rekenmodel Pigs2win vormt een praktische hulp om die competitiviteit te verbeteren. De Pigs2win tool en de bijbehorende handleiding worden ter beschikking gesteld via de website www.remiweb.be. Gebruikers registreren zich eenmalig op de website en kunnen daarna de tool downloaden.

Financiering
Boerenbond
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
Boerenbond
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
AcroniemPIGSWIN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/08/0531/12/11

ID: 4159657