Activiteiten

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit Interreg TRIPLE F project werkt aan oplossingen om voedselverliezen te verminderen en nog waardevolle eetbare reststromen te hergebruiken in Vlaanderen en Nederland. De voedingsindustrie is partner en belanghebbende in het project, want steeds op zoek naar meer en nieuwe natuurlijke ingrediënten. Men beseft dat er tot heden (te) weinig nuttigs gebeurt met de grote hoeveelheden plantaardige reststromen. Daar was een reden voor: resten uit een proces dat groenten/fruit produceert en verwerkt zijn snel onderhevig aan bederf, en de seizoensgebonden pieken en dalen in de beschikbaarheid zijn een organisatorische uitdaging. Het zijn deze nadelen en bezwaren die in ‘Foodfromfood’ worden aangepakt, aan de hand van concrete cases.  

Onderzoeksaanpak
We werken vier veelbelovende cases in detail uit. Twee daarvan liggen er vast van bij aanvang: prei en wortel. In de schoonmaakfase om prei klaar te maken voor de vers- of verwerkingsmarkt gaan er massa’s preigroen verloren. 1500 ton per preiproducent per jaar is geen uitzondering. In die restfractie zitten nutritioneel interessante zwavelcomponenten, vezels en polyfenolen. De reststroom van wortel – rijk aan carotenoïden en vezels - wordt in de Benelux geschat op 300.000 ton per jaar. De onderzoekers beslissen samen met de participerende bedrijven tijdens het onderzoeksproject welke de twee andere cases worden. Daarnaast worden nog een 20-tal kleinere valorisatiecases uitgewerkt. Verder ontwikkelen we ook een online tool waarbij reststromen in Vlaanderen en Nederland in kaart worden gebracht, alsook de open piloot apparatuur waarmee ze kunnen verwerkt worden.

Relevantie/Valorisatie
Er is een snel groeiend maatschappelijk draagvlak voor het beter valoriseren van reststromen. Het idee maakt opgang bij actoren in de  verschillende schakels van de voedingsketen. Om tot haalbare businesscases te komen moet er echter nog heel wat technische en multidisciplinaire kennisopbouw gebeuren. De participatie van gemotiveerde voedingsbedrijven en de steun van Europa en de provincie Oost-Vlaanderen garanderen dat er daadwerkelijke stappen vooruit worden gezet. De concrete cases hebben wellicht een inspirerende kracht op bedrijven die de resultaten vernemen. Dat is feitelijk het hoofddoel.  

Financiering
Provincie Oost-Vlaanderen

Externe partner(s)
Flanders' Food
Foodtech Brainport
AcroniemINTERREG TRIPLE F
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20

ID: 5106760