Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit onderzoeksproject focust op een voor het preigewas erg schadelijk insect, de preimineervlieg. Doel is een geleide en geïntegreerde beheersingsstrategie voor de preimineervlieg in prei op te stellen. De preimineervlieg Phytomyza gymnostoma rukt op vanuit Zuid- en Centraal Europa naar onze contreien en zorgt voor aanzienlijke schade in de preiteelt in Vlaanderen. De schade wordt pas vastgesteld bij het schonen van de prei; meestal is de prei hierdoor onverkoopbaar. Door het recente karakter van deze plaag (op praktijkpercelen voor het eerst vastgesteld in 2012) is er momenteel geen adequate beheersingsstrategie voor handen.

Onderzoeksaanpak
Volgende strategische onderzoekspakketten komen aan bod: (1) de morfologische en moleculaire herkenning van mineervliegen, (2) een eenduidige determinatie en een directe en gebruiksvriendelijke identificatie van de plaag in het veld, (3) het ontwikkelen van een goede monitoringsmethodiek, (4) het bepalen van de levenscyclus en de fenologie en het opstellen van een daggradenmodel, (5) het monitoren van natuurlijke vijanden in het veld en integratie van de kennis over de populatieopbouw van de natuurlijke vijanden in de beheersstrategie en (6) het uittesten van verschillende cultuurtechnische teeltmethoden en het bepalen van de efficiëntie van diverse insecticiden.

Relevantie/Valorisatie
Naast preitelers zullen ook andere telers kunnen profiteren van de bekomen projectresultaten, zoals telers van uien en bieslook. Niet alleen de telers, maar ook de toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen hebben baat bij dit project. De toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen kunnen gerichter informatie geven omtrent de inzetbaarheid van hun producten wat verder zal bijdragen tot een duurzame geïntegreerde beheersing (IPM) van deze schadelijke mineervlieg.
AcroniemIWT-PREIMINEERVLIEG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1630/04/20

ID: 4444534