Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Gecontamineerd kippenvlees is de belangrijkste bron van Campylobacter jejuni infecties bij de mens, waarvan de maatschappelijke kost in België wordt geschat op bijna 11 miljoen euro per jaar. Tot op heden bestaan geen efficiënte bestrijdingsmaatregelen om de Campylobacter prevalentie bij pluimvee tijdens de primaire productie te reduceren. In vorig onderzoek toonden we aan dat orale, passieve immunisatie met antistoffen uit eieren tegen C. jejuni de hoeveelheid Campylobacter bacteriën in het cecum drastisch kan reduceren. Dit project heeft tot doel om te bekijken of deze strategie om C. jejuni en C. coli infecties bij kippen te bestrijden onder praktijkomstandigheden inzetbaar is. Bovendien gaan we na in welke mate actieve immunisatie de kuikens kan beschermen tegen kolonisatie met C. jejuni en C. coli.

Onderzoeksaanpak
Eerst stellen we de vaccins samen waarmee we leghennen (productie van hyperimmune eieren voor passieve immunisatie) en braadkuikens (actieve immunisatie) zullen vaccineren. Daarbij kiezen we twee pistes: 1) een bacterin van een mengsel van zo divers mogelijke C. jejuni en C. coli stammen en 2) een subunit vaccin dat bestaat uit een mengsel van immunoreactieve antigenen. In een tweede stap vaccineren we leghennen met het bacterin of het subunit vaccin. We gebruiken vervolgens de hyperimmune eieren om orale, passieve immunisatie van braadkuikens te optimaliseren. Met dezelfde procedure behandelen we daarna als experiment een aantal braadkuikens die op commerciële bedrijven besmet werden met Campylobacter (veld- of natuurlijke infectie). We analyseren in welke mate elk van de 2 vaccins in staat zijn om de braadkuikens actief te beschermen tegen Campylobacter infecties na in ovo vaccinatie. Ten slotte berekenen we de kostprijs van een eventuele veralgemeende passieve en/of actieve immunisatie bij braadkuikens.

Relevantie/Valorisatie
Dit project maakt een zeer concreet advies mogelijk in verband met inzetbaarheid van passieve, orale immunisatie tegen Campylobacter op pluimveebedrijven en in verband met de waarde van actieve immunisatie ter bestrijding van Campylobacter infecties bij pluimvee. We zijn van plan om de nieuwe kennis te verspreiden via mededelingen op congressen, wetenschappelijke publicaties en projectverslagen, via regelmatige contacten met leden van de begeleidingscommissie en in meer vulgariserende vorm voor de betreffende sectoren. De coördinator van dit project (UGent) kan voor de economische valorisatie van het onderzoekresultaten steunen op de technologie transfer dienst van UGent en op “business developer” Dr. S. Arnouts, coördinator van het IOF valorisatieconsortium PROVAXS, waarvan de projectpromotor deel uitmaakt.

Externe partner(s)
Universiteit Gent (Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziektes)
AcroniemCAMPIMMUN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/1531/05/19

Links

ID: 4161517