Activiteiten

  • Studiedag Koesensor

    Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een workshop, opleiding, seminarie

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe kunnen we op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze informatie ter beschikking stellen van melkveehouders, in verband met commercieel ontwikkelde sensoren? In dit project realiseren ILVO, KUL en de Hooibeekhoeve samen een open kenniscentrum rond geautomatiseerde individuele online opvolging van melkvee. Er is een ruim aanbod aan sensoren die melkveehouders kunnen ondersteunen in hun dagelijks werk. Door de vele spelers op deze markt is het als bedrijfsleider moeilijk om een juiste keuze te maken. Doel van dit project is om veehouders te ondersteunen bij hun zoektocht en bij het gebruik van de beste (combinatie van) sensor(en) voor hun bedrijf.


 

Onderzoeksaanpak
Het onderzoeksteam achter het opgerichte kenniscentrum inventariseert alle toepassingen van bestaande, nieuwe en opkomende sensoren voor de melkveehouderij, in samenwerking met de leveranciers/ontwikkelaars. We onderzoeken het potentieel en maken een doorgedreven objectieve evaluatie van de sensoren: hun werkingsprincipe, nauwkeurigheid en detectielimieten voor het opmeten van de gegeven parameter(s), de dataverwerking (op basis van de relatie van de parameter(s) met de gerelateerde diagnose op dierniveau) en de behaalde sensitiviteit en specificiteit gerelateerd aan de sensornauwkeurigheid. Deze kennis bundelen we in het centrale aanspreekpunt van het kennisplatform (een interactieve website). We stellen alle data ter beschikking, we sensibiliseren rond beschikbare technologie ( d.m.v. een wijdverspreide nieuwsbrief en via opleidingen en workshops). We ondersteunen rechtstreeks de individuele melkveehouders op hun vraag via een uitgebouwde advies– en dienstverlening en via een leerplatform waar melkveehouders van elkaar kunnen leren.


  


 

Relevantie/Valorisatie
We verwachten dat het kenniscentrum de sensorentechnologie toegankelijker maakt en dat de technologieleveranciers dichter bij de melkveehouders gaan staan, en omgekeerd. In de melkveehouderij doet zich een schaalvergroting voor die een meer doorgedreven en tegelijk haalbare en werkbare automatisering vereist, om dezelfde of een hogere opvolging van de koeien te garanderen.  

Externe partner(s)
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
KULeuven - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
AcroniemKOESENSOR
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/1331/03/17

ID: 4146440