Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
De markt van de drones (UAV of unmanned aerial vehicle) ontwikkelt zich in razendsnel tempo. Er zijn veel onontgonnen opportuniteiten waar de technologie van RPAS (remotedly piloted air systems) het verschil kan maken. Ook is er nog ruimte voor een betere aanvaarding van de technologie door het grote publiek. Het Icares-project richt zich op drie sectoren: 1) landbouw, 2) water en infrastructuur en 3) bos- en natuurbeheer. Telkens is het inspecteren en monitoren noodzakelijk is om het onderhoud en het beheer van de oppervlaktes of goederen kwalitatief en kostenefficiënt te doen. De bedoeling van het project is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen middels demonstratievluchten zodat er zich een meer vraaggestuurde markt ontwikkelit. Eindgebruikers krijgen inzage in de mogelijkheden van UAV’s in de dagelijkse bedrijfsvoering. Ontwikkelaars, service providers en gecertificeerde UAV piloten krijgen inzicht in de marktvraag.


 

Onderzoeksaanpak
We organiseren grootschalige demonstratie-events en we bevragen de sector. De demo’s worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en in verschillende sectoren, o.a. in de landbouw, in grotere infrastructuurwerken en boven water en natuur. We richten virtuele contactpunten op die antwoorden bieden op veelgestelde vragen gerelateerd aan teledetectie en RPAS-gebruik in het algemeen. De bevraging gebeurt via online vragenlijsten teneinde de noden in de sector in kaart te brengen. Deze aanpak leidt op termijn tot partnermatching en tot innovatie in de sector, waarbij zelfs gemikt wordt op een grensoverschrijdende innovatiecluster. Test- en demosites worden opgericht om de drempel naar UAV toepassingen te verkleinen.   

Relevantie/Valorisatie
Netwerking, kennisopbouw en innovatieve verbeteringen zijn naar verwachting de blijvende meerwaarde van dit project. De samenwerking matcht  eindgebruikers met service providers en genereert innovatieve toepassingen voor de teledetectie. Uit de contacten en de verhelderde behoeftenbevraging ontstaan samenwerkingen rond innovatieve toepassingen, (mogelijks) ingebed in een internationale context. Die brede context garandeert een meer duurzame uitwerking van de oplossingen en verbeteringen. Anderzijds kunnen de (nieuwe) toepassingen de betrokken sectoren zelf verder stimuleren. Wij verwachten ten slotte dat er een kritische massa (een functionele UAV community) ontstaat die gemeenschappelijk de maatschappelijke en economische voordelen van UAV-toepassingen doeltreffend op de agenda kan plaatsen in aanloop naar de Europese regelgeving.  
AcroniemICARES
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/1628/02/20

ID: 5025333