Activiteiten

  • Bayer Training Waterbescherming

    Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een workshop, opleiding, seminarie

  • Bayer Training Waterbescherming

    Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een workshop, opleiding, seminarie

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project brengt alle elementen in kaart die kunnen bijdragen tot een optimalere spuittechniek van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in de fruitteelt. Het proces om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen wordt beïnvloed door spuittechnische, plantspecifieke, klimatologische én omgevingsparameters. Tot op heden is men er niet in geslaagd dit complexe proces te ontrafelen of nauwkeurig te beschrijven. Suboptimale verdeling resulteert in diverse risico’s zowel voor de kwaliteit van het fruit (niet-homogene verdeling over het fruit), de omgeving (ten gevolge van drift) als voor de consument (overschrijding van de maximale residulimiet, MRL).  ILVO stelt vast dat er op dit technische domein weinig vooruitgang is geboekt, in vergelijking met de evolutie van de GBM zelf. De doelstelling van dit project is de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden te verbeteren zodat een reductie mogelijk is op drie vlakken: nl. inzake MRL-overschrijdingen, inzake hoeveelheid GBM en inzake drift van gewasbeschermingsmiddelen.

Onderzoeksaanpak
Een unieke aanpak wordt gevolgd die gebruik maakt van een simulatiemodel van de lucht- en vloeistofstroming tijdens de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden. Met behulp van boommodellen en Computational Fluid Dynamics wordt de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in de expliciete geometrie van het plantsysteem berekend. Dit leidt tot een meer gedetailleerd en nauwkeuriger inzicht in het toepassingsproces. De modelontwikkeling wordt ondersteund door uitgebreide laboratorium- en veldexperimenten, die de belangrijke spuittechnische en ecologische effecten onderzoeken.

Relevantie/Valorisatie
De praktijkgerichte doelstellingen van dit onderzoek zijn, enerzijds, adviezen voor een beter gebruik van apparatuur, en anderzijds, de beschikbaarheid van een gebruiksvriendelijke simulatiesoftware om boomgaardbespuitingen te evalueren en optimaliseren. Bovendien, indien dit onderzoek leidt tot bouw of ontwerp van nieuwe toestellen of onderdelen ervan, zullen valorisatie-initiatieven opgestart worden ter commercialisatie van de projectresultaten.
AcroniemFRUITSPRAY
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/0931/12/13

ID: 4153670