Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In de Vlaamse sierteelt, in gewone tuinen, in openbaar groen, en op aardbei- en kleinfruitbedrijven lijdt men meer en meer schade vanwege de taxuskever Otiorhynchus sulcatus (familie Curculionidae) en aanverwante snuitkeversoorten. Tot op heden is er nog steeds geen optimale beheersingsmethode voorhanden. Dat is de reden waarom problemen met deze kever en andere snuitkeversoorten reeds jaren aanslepen. De hoofddoelstelling van SURVEY SNUITKEVERS is het inventariseren en monitoren van de taxuskever en aanverwante plantschadelijke snuitkevers in de sierteelt en boomkwekerij om de diversiteit, de monitoringstechniek en de fenologie van de voorkomende kevers in kaart te brengen om alzo het meest optimale bestrijdingsmoment en een geïntegreerde bestrijdingsstrategie te bepalen.


Onderzoeksaanpak

We inventariseren de meest dominante snuitkevers in de sierteelt in Vlaanderen. We zoeken hoe ze morfologisch kunnen geïdentificeerd worden. We bepalen de meest geschikte monitoringstechniek: zijn dat pitfall traps, bodemvallen met lokstof, attractieve waardplanten (lokstoffen), kleefstroken op de bodem, gemakkelijk te controleren schuilplaatsen of is het een visuele inspectie in het gewas? We brengen de levenscyclus en de fenologie van de dominante snuitkevers gedetailleerd in kaart. We verwerken de resultaten in communicatie en in nuttige toepassingen naar de sector, onder meer via het Waarschuwingssysteem.


Relevantie/Valorisatie

Uit de diepgaande monitoring verwachten we erg waardevolle toepassingen te halen die de schadegevallen in de sierteelt en groenvoorziening gaan reduceren. Er komt enerzijds een betere (beste) waarnemingstechniek en anderzijds weten we preciezer welke de schadelijkste (belangrijkste voorkomende) snuitkever(s) is of zijn. Het hele plaatje rond de taxuskever en aanverwante soorten wordt duidelijk: zowel qua soortendiversiteit, qua fenologie als qua kennis van hun waardplanten, aantrekkingsplanten en natuurlijke vijanden. Het valorisatietraject voltrekt zich wellicht reeds voor een deel tijdens de loop van het project, namelijk op de doelgroepbedrijven. De resultaten krijgen een quasi onmiddellijke toepassing in de praktijk door de kennis te verspreiden via het huidige Waarneming- en Waarschuwingssysteem.


Financiering
Fonds Landbouw en Visserij
AcroniemSURVEY SNUITKEVERS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/1731/05/18

ID: 6374024