Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project focust op een plantenvirus dat onder meer de kersenteelt, maar ook delen van de sierteelt bedreigt, namelijk het zogenaamde Littlecherry virus. Doel is te komen tot een kennisonderbouwde duurzame beheersingsstrategie, en dit te implementeren in de praktijk. Concreet willen we dus: (1) een aantal cruciale kennishiaten rond het virus(complex) (epidemiologie, overleving, besmettingsrisico uitgangsmateriaal, gevoeligheid cultivar/onderstam, snelle betrouwbare in field detectiemethode) via praktijkgericht onderzoek achterhalen. (2) een aantal cruciale kennishiaten rond de insectvectoren en hun rol in de verspreiding van LChV via praktijkgericht onderzoek achterhalen. (3) praktijkmaatregelen uitwerken en testen die de introductie (aangepaste procedures in productie van het vermeerderingsmateriaal op basis van snelle detectie/certificeringstrategie, gebruik resistente/tolerante onderstammen/cultivars), besmetting en verdere verspreiding van de ziekte effectief verhinderen op basis van risico-evaluatie en kennis opgedaan in de pinten 1 en 2.  (4) een leidraad opstellen en communiceren met effectieve beheersmaatregelen en ondersteuning van de brede implementatie ervan in de praktijk.

Onderzoeksaanpak
De onderzoeksaanpak omvat 4 pijlers; (1) epidemiologie van de ziekte, (2) epidemiologie van de vector(en), (3) risico-evaluatie en keuze van gerichte beheersmaatregelen en (4) kennisoverdracht en brede communicatie en praktijkimplementatie van de geteste effectieve beheersmaatregelen gaande van gecertificeerd virusvrij uitgangsmateriaal tot het minimaliseren van de kans op overdracht en besmetting van gezonde bomen in productieboomgaarden.

Relevantie/Valorisatie
Door het uitwerken van een reeks kennisgebaseerde beheersmaatregelen en de ondersteuning van hun praktijkimplementatie via demonstratieproeven en advisering, verwachten we dat de LChV-problematiek aanzienlijk teruggedrongen wordt. We beogen dat dit zich na afloop van dit traject zal vertalen in minder symptomen (verdachte stalen) die gesignaleerd worden en dat van deze stalen er beduidend minder LChV bevatten.  Het ontmijnen van de LChV-problematiek zal een essentiële solide basis creëren die dé trigger zal zijn die het sterk gestegen potentieel en interesse in de Vlaamse kersenteelt zal omzetten in een stroomversnelling aan investeringen voor een hoog-rendabele kersenteelt. Dit zal voor zowel de Vlaamse kersenteeltbedrijven als (fruit)boomkwekerijen een aanzienlijke economische meerwaarde opbrengen. Daarnaast heeft dit project ook een belangrijke niet te onderschatten impact op maatschappelijk vlak. Via het uitwerken van kennis gebaseerde beheersingsmaatregelen beogen we dat er een consensus zal komen tussen professionele kersentelers en eigenaars van  hoogstam-boomgaarden/(sier)kerselaars aangaande de LChV-beheersingsstrategie, ondanks hun verschillende invalshoeken en belangen.

Financiering
VLAIO
AcroniemIWT-LITTLECHERRY
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1531/08/19

ID: 4160535