Omgevingskwaliteit in actie

Project: Onderzoek

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Welke zijn de kernkwaliteiten van 'omgevingskwaliteit'? Doel van dit project is om dit begrip verder te concretiseren aan de hand van de ecosysteemdienstenbenadering, en dit op maat van de werking van de VLM. Door gebruik te maken van de bestaande tools uit het IMAGO-project en het ECOPLAN-project gaan we het concept inhoudelijk verdiepen, en ook de relatie tussen omgevingskwaliteit en ecosysteemdiensten.  


Onderzoeksaanpak

Er wordt een intern leertraject opgezet, waarbij vier VLM-pilootprojecten in een participatief proces ondersteund worden in hun werking en vertrouwd worden gemaakt met de concepten en tools. We zetten tools in die werden ontwikkeld binnen het IMAGO-project en het ECOPLAN-project. Dit garandeert dat de begeleiding van de geselecteerde pilootprojecten volgens een flexibele interactieve aanpak op maat gebeurt. De onderzoekers streven in dit project naar een kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.  De beschikbare hulpmiddelen (zoals de tools van IMAGO en ECOPLAN) krijgen dus via de praktijkcases een verdere theoretische onderbouwing. 


Relevantie/Valorisatie

We verwachten een capaciteitsopbouw en een breder draagvlak voor de praktijktoepassingen van de concepten omgevingskwaliteit en ecosysteemdiensten, alsook voor de toepassing van de IMAGO-tools. Het project OmiA produceert geen nieuw stappenplan - er zijn er al veel volgens de onderzoekers - maar wel een stevige integratie van bestaande kennis in de (beleids)praktijk op het terrein. De geleerde lessen uit het interne leertraject dragen wellicht hun steentje bij in de capaciteit van de VLM om om te gaan met trajecten rond omgevingskwaliteit en ecosysteemdiensten. De IMAGO-tools zelf raken meer en meer geïmplementeerd binnen de dagelijkse werking van de Vlaamse Landmaatschappij. 

AcroniemVLMOMIA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum29/03/1828/03/19

ID: 6370107