Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project onderzoekt de ruimtelijke kwaliteit van niet-agrarische activiteiten die hun intrek nemen in vrijgekomen agrarische gebouwen. Het is de bedoeling om deze dynamiek kwantitatief (in een aantal regio’s) en kwalitatief in kaart te brengen, om vervolgens de impact van de zonevreemde activiteiten op de ruimtelijke kwaliteit te bepalen. Het finale doel is om aanbevelingen aan het beleid te geven om ruimtelijke transformaties aan te sturen in de richting van meer ruimtelijke kwaliteit.


 


 


  

Onderzoeksaanpak
We optimaliseren een bestaande methodiek van inventarisering (reeds ontwikkeld binnen de West-Vlaamse Intercommunale) door digitale datasets te koppelen aan een doorgedreven aftoetsing op het terrein. We passen de methodiek toe en verzamelen zo systematisch data voor 35 Vlaamse plattelandsgemeenten: in eerste instantie in 17 gemeenten van de regio Roeselare-Tielt en vervolgens - in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij- in 18 bijkomende plattelandsgemeenten verspreid in Vlaanderen. We onderzoeken de relatie tussen de dynamiek van hergebruik en de ruimtelijke impact. Een perceptieonderzoek ligt aan de basis van dataverzameling over de esthetische waardering van deze activiteiten.


 


 

Relevantie/Valorisatie
De creatie van een methode om ruimtelijke transformaties te detecteren en een methode om hun impact op ruimtelijke kwaliteit te monitoren is een belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage tot het debat rond plattelandsontwikkeling. Wij verwachten dat dit onderzoek beleidsstrategieën ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het platteland faciliteert.  


 
AcroniemRUKWA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/0931/12/14

ID: 4155278