Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project heeft tot doel gevoelige detectiemethoden voor virussen in risicovolle voedingsmiddelen te ontwikkelen. Tegelijk wordt onderzocht in welke mate interventie-, preventie- en beheersmaatregelen efficiënt zijn. Virussen, voornamelijk norovirus (NoV) en hepatitis A (HAV), zijn aangeduid als één van de belangrijkste oorzaken van gerapporteerde voedselgebonden uitbraken in Europa. Er is een groeiende bezorgdheid over het opduikende voedselgebonden hepatitis E virus (HEV). Virale voedseluitbraken zijn o.a. geassocieerd met rauwe groenten en fruit, schelpdieren en kant-en-klare maaltijden.

Onderzoeksaanpak
Een eerste luik van dit project omvat de optimalisatie en validatie van detectiemethoden voor NoV, HAV en HEV in risicovolle levensmiddelen en water. Hierbij wordt aandacht geschonken aan zowel de virale extractieprocedures als de moleculaire detectiemethodologie. In een tweede luik wordt het virucidaal effect van biociden voor desinfectie van handen en oppervlakken en van verhitting en gebruik van antimicrobiële agentia in productieprocessen van levensmiddelen geëvalueerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kweekbare modelvirussen. In een derde luik worden twee kwantitatieve blootstellingsmodellen ontwikkeld, om enerzijds het effect van biociden bij de bereiding van belegde broodjes te evalueren en om anderzijds het effect van verhitting en van het gebruik van antimicrobiële agentia in het productieproces van bladgroenten en klein rood fruit na te gaan.


 

Relevantie/Valorisatie
De huidige en ontwikkelde RT-PCR assays voor detectie van NoV en HAV blijken naar behoren te werken. Voor extractie van NoV/HAV is voor elke levensmiddelencategorie (tweekleppige schelpdieren, groenten en fruit, water) een voorkeursmethode geselecteerd. Van de onderzochte biociden voor disinfectie van handen en oppervlakken hebben we met 3 producten een reductie van ten minste 3.5 log bekomen. Uit het blootstellingsmodel waarbij de verspreiding van NoV bij bereiding van broodjes werd gesimuleerd blijkt een combinatie van interventiemaatregelen noodzakelijk om NoV contaminatie te verhinderen. Uit de modellen ‘rood fruit’ en ‘sla’ blijken respectievelijk verspreiding via voedselplukkers en gecontamineerd irrigatiewater de belangrijkste besmettingsbronnen.


 

Externe partner(s)
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
ULG - Université de Liège - Fac. De Médecine Vétérinaire
WIV - Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
AcroniemTRAVIFOOD
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/13
  • Van Coillie, Els (Projectverantwoordelijke)
  • Stals, Ambroos, (Voormalig Onderzoeker)

ID: 4153526